Footprints Coaching & Consulting - Teambuilding i Stockholm

Det klara målet är att genom coaching, teamutveckling och teambuilding skapa en arbetsmiljö där medarbetarnas drivkraft och kompetens kommer till sin rätt. En arbetsmiljö där teamen fungerar optimalt ökar effektiviteten i alla typer av organisationer.

Footprints ger dig verktygen för teamutveckling.

Vi har flera års certifierad erfarenhet inom coaching och teamutveckling i Stockholm. En organisation med utvecklat internt samarbete och god teambuilding skapar en harmonisk och effektiv arbetsplats.

Utarbetade metoder för coaching & teambuilding

Vare sig det gäller teamutveckling, teambuilding eller utveckling av medarbetare så ger coaching förutsättningar för dynamiska förändringar. Footprints utför coaching och teamutveckling efter väl utarbetade modeller. År av forskning har gett effektiva metoder som kommer att ge resultat i din organisation. Som coach ser man på team som hela enheter, ett system, med individer som har förmågan att interagera. Med hjälp av teamutveckling börjar dessa system processen att rikta in sig mot hur man tillsammans skall nå målet.

Läs mer om teamutveckling, teambuilding och coaching av individer på företag genom att klicka på länkarna.

Annelie-Biografi Kontakt Länkar Broschyrer Artiklar Nyheter Företags Coaching Teamutveckling